Kaip ir kasmet, tradiciškai intrigavo Lietuvos architektų sąjungos ir A. Zavišos fondo organizuotas „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys“ nominantų pristatymas ir apdovanojimai. Pagrindinis konkurso tikslas – išrinkti vieną 2016 m. realizuotą geriausią rekreacinės paskirties visuomenei atvirą architektūrinį, landšaftinį, urbanistinį kūrinį, pabrėžiantį vietos tapatumą bei kuriantį kultūrinę reikšmę ir socialinę vertę, taip skatinant ir viešinant Lietuvos rekreacinės architektūros kūrinių realizacijas. Kaip ir ankstesniais metais, šiemet kreiptasi į
Lietuvos savivaldybių administracijų atstovus, kad rekomenduotų pretendentus konkursui, taip pat skelbtas viešas kvietimas teikti darbus atrankai bei atrinkti viešojoje erdvėje eksponuoti darbai, atitinkantys konkurso sąlygas. Galiausiai iš pateiktų darbų konkursui atrinkti 9.

Konkursui atrinktus darbus bei vertinimo procesą pristatė konkurso koordinatorė Jurgita Raišutienė
ir komisijos pirmininkė, architektė Asta Kiaunienė. Priminti bendrieji konkurso atrankos ir vertinimo kriterijai: aplinka (tinkamas geriausių rekreacinės aplinkos savybių naudojimas; gamtinių vertybių respektavimas; objekto kontekstualumas su susiklosčiusia urbanistine situacija; kultūros paveldo respektavimas; aplinkos vizualinių ryšių respektavimas); forma (originali, novatoriška formos raiška ir jos dermė su aplinka; kompozicinės stilistikos vientisumas: kompozicinė tūrių, plastikos, spalvų, elementų darna; originali tektonikos išraiška; medžiagų ir technologijų naudojimas atsižvelgiant į vietos specifiką; medžiagų ir aplinkos ryšys; racionali formos ir funkcijos
dermė); funkcija (originalūs funkcinės struktūros sprendimai ir jų dermė su aplinka; suplanavimo struktūros ir funkcijos harmonija; vidinių objekto ryšių ir jų santykio su aplinka komfortiškumas).
Vadovaudamiesi konkurso sąlygomis ir konkurso komisijos darbo reglamentu komisijos nariai,
architektai Asta Kiaunienė (LAS deleguota ir 2011–2012 m. konkurso laureatė), Gerda Antanaitytė (A. Zavišos fondo deleguota), Lukas Rekevičius (2013m. konkurso laureatas), Antanas Jonauskis (2014 m. konkurso laureatas) ir Henrikas Štaudė (2015 m. konkurso laureatas) atrinko tris labiausiai konkurso vertinimo kriterijus atitikusius darbus, kandidatus į geriausio 2016 m. rekreacinės architektūros kūrinio nominacijos laimėtoją. Atsitiktine seka pateikti: dviejų lygių sankryža Marijampolėje (MVM architektūra), Valstybės pažinimo centras Vilniuje („Processoffice“), Meno
kolonija Nidoje (Kančo studija).

Visą straipsnį rasite Archiforma 2017, 224-229 psl. 

error: