Architektai: UAB „Natkevičius ir partneriai“ (D. Bukauskaitė, A. Rimšelis, G. Nausėdaitė, G. Natkevičius);

Sklypo plotas: 867 m²;

Pastato plotas: 249 m²; 

Realizacija: 2015 m² ;

Vieta: Žvirgždyno g., Vilnius;

Fotografas: Leonas Garbačauskas

 

„Vilniuje, prestižiniame Užupio rajone, 2015 m. Žvirgždyno gatvės gyventojų kaimynystėje iškilo modernus vienbutis gyvenamasis namas. Viršutinėje Vilnelės slėnio terasoje, ant šlaito krašto, stovintis namas užbaigia ir puošia gatvės akligatvį. Architektai sukomponavo pastatą taip, kad už namo liktų vietos jaukiam sodui, kurio orientacija į istorines Bernardinų kapines užtikrina amžiną ramybę. Architektai, kurdami namo aplinką, taip pat atsižvelgė į neretai galvos sopuliu tampantį sudėtingą manevravimą vairuojant automobilį kieme ir jaunųjų namo gyventojų norą turėti galimybę spardyti kamuolį – priešais namą suprojektuota erdvi betoninėmis plytelėmis grįsta aikštelė universali.Trijų dvišlaičių tūrių sankirtos ansamblis savo siluetu ir tūrine išraiška darniai, neišsišokančiai įsišlieja į kaimyninių dvišlaičių namų kontekstą. Namo sudalijimas į tris atskirus tūrius atkartoja Užupiui būdingą gyvenamųjų namų modulį ir neretai bohemišką chaosą primenančią, žaismingą išdėstymo sklype dinamiką.“

 

Visas straipsnis žurnale Archiforma 2017 / 1-2 (64-67psl.)

error: