• Lietuvos architektų sąjungos skyriuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose)
  • “Akademiniame knygyne” Kaune, Donelaičio g. 52
  • Knygyne “Humanitas” Vilniuje, Dominikonu g. 5 ir jo filialuose Kaune
  • Knygyne “Tūkstantis ir viena knyga” Kaune, Vilniaus g. 11
  • Archiformos renginių metu ir Archiformos partnerių įmonėse.
  • Žurnalą taip pat galite užsisakyti adresu info@archiforma.lt.
    Gavę mokėjimą, pageidaujamą žurnalo numerį išsiųsime Jūsų nurodytu paštu.

 

 

 

  • 1000 egzempliorių Archiformos metinis tiražas platinamas visuose Lietuvos architektų sąjungos skyriuose. Archiforma pasiekia 700 architektų ir projektuotojų įmonių, 60 savivaldybių visoje Lietuvoje, 53 šalies ambasadas užsienyje, 10 žymiausių pasaulio architektūrinių žurnalų redakcijų. Archiforma yra priimta į vieną respektabiliausių pasaulio bibliotekų aprūpinimo tinklų „Otto Harrassowitz KG“ Vokietijoje.
    100 vnt. kiekvieno Archiformos numerio išsiunčiama įvairioms tarptautinėms įstaigoms, tarptautiniams fondams bei informaciniams centrams.

error: